DDC 526.9
Tác giả CN Phạm Văn Chuyên
Nhan đề Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương/ PGS. TS. Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 128 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Trắc địa
Từ khóa tự do Máy kinh vĩ điện tử
Từ khóa tự do Máy kinh vĩ quang học
Từ khóa tự do Máy ni vô
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(134): GT11831-924, GT79848-87
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00485-7
00000000nam#a2200000ua#4500
001214
00211
0044AE3C3B3-20DA-4A76-B91E-8D1A656EDC16
005201810170915
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c24,000
039|a20181017091209|bhuongpt|c20181015160351|dthuygt|y20160826091932|zthanhpm
041 |aVie
082 |a526.9|bPH - C
100 |aPhạm Văn Chuyên|cPGS. TS.
245 |aHướng dẫn thực hành trắc địa đại cương/ |cPGS. TS. Phạm Văn Chuyên
260 |aH. : |bXây dựng, |c2005
300 |a128 tr. ; |c27 cm.
653 |aTrắc địa
653 |aMáy kinh vĩ điện tử
653 |aMáy kinh vĩ quang học
653 |aMáy ni vô
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(134): GT11831-924, GT79848-87
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00485-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/giaibttracdia 2005thumbimage.jpg
890|a137|b501|c1|d46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00485 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.9 PH - C Giáo trình 1
2 TK00486 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.9 PH - C Giáo trình 2
3 TK00487 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.9 PH - C Giáo trình 3
4 GT11831 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT11832 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 5 Hạn trả:05-01-2024
6 GT11833 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 6 Hạn trả:09-03-2024
7 GT11834 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 7
8 GT11835 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 8
9 GT11836 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 9 Hạn trả:26-03-2021
10 GT11837 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI