DDC 627
Tác giả CN Nguyễn Thượng Bằng
Nhan đề Đánh giá tác động môi trường công trình thủy lợi thủy - thủy điện : Giáo trình / Nguyễn Thượng Bằng, Phạm Chí Thành
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 156tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Nghiên cứu các phương pháp đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi đối với công trình thủy lợi - thủy điện
Từ khóa tự do Thủy điện
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Thủy lợi
Môn học Xây dựng thủy lợi - thủy điện
Tác giả(bs) CN Phạm Chí Thành
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT78319-65
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06120-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00120882
00211
004720DD6D4-136A-43E6-A76D-96E93D5504FD
005201810170902
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048222192|c85000
039|a20181017090251|blinhnm|c20181015155909|dlinhnm|y20180326093127|zlinhnm
082 |a627|bNG-B
100 |aNguyễn Thượng Bằng
245 |aĐánh giá tác động môi trường công trình thủy lợi thủy - thủy điện : |bGiáo trình / |cNguyễn Thượng Bằng, Phạm Chí Thành
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a156tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aNghiên cứu các phương pháp đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi đối với công trình thủy lợi - thủy điện
653 |aThủy điện
653 |aMôi trường
653 |aThủy lợi
690 |aXây dựng thủy lợi - thủy điện
700 |aPhạm Chí Thành
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT78319-65
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06120-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/danhgiatacdongmoitruongcongtrinhthuyloithuydienthumbimage.jpg
890|a50|b4|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06120 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627 NG-B Giáo trình 1
2 TK06121 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627 NG-B Giáo trình 2
3 TK06122 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627 NG-B Giáo trình 3
4 GT78319 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG-B Giáo trình 4
5 GT78320 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG-B Giáo trình 5
6 GT78321 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG-B Giáo trình 6
7 GT78322 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG-B Giáo trình 7 Hạn trả:01-04-2021
8 GT78323 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG-B Giáo trình 8
9 GT78324 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG-B Giáo trình 9
10 GT78325 Kho giáo trình - Tầng 5 627 NG-B Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI