DDC 621.8
Nhan đề Giáo trình nguyên lý máy / Bùi Lê Gôn (chủ biên)... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 163tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Cơ cấu máy
Từ khóa tự do Nguyên lý máy
Môn học Cơ sở kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Chính
Tác giả(bs) CN Bùi Lê Gôn
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Chương
Tác giả(bs) CN Ngô Thanh Long
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT78272-318
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06117-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00120879
00211
0041515C5D6-8BC3-49D4-8F81-D4BAD89FE788
005201810170902
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c52000
039|a20181017090305|blinhnm|c20181015160226|dhuongpt|y20180326091003|zlinhnm
082 |a621.8|bGIA
245 |aGiáo trình nguyên lý máy / |cBùi Lê Gôn (chủ biên)... [et al.]
250 |aTái bản
260 |aH. : |bXây dựng, |c2012
300 |a163tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aCơ cấu máy
653 |aNguyên lý máy
690 |aCơ sở kỹ thuật cơ khí
700 |aNguyễn Xuân Chính
700 |aBùi Lê Gôn
700 |aLê Hồng Chương
700|aNgô Thanh Long
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT78272-318
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06117-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/giaotrinhnguyenlymaythumbimage.jpg
890|a50|b68|c1|d52
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT78298 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 30
2 GT78299 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 31 Hạn trả:13-05-2024
3 GT78300 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 32
4 GT78301 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 33 Sách mất - Sách đền
5 GT78302 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 34
6 GT78303 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 35
7 GT78304 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 36
8 GT78305 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 37
9 GT78306 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 38
10 GT78307 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 39 Hạn trả:14-06-2019
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI