DDC 729
Tác giả CN Ching, Francis D.K
Nhan đề Thiết kế nội thất / Francis D.K Ching, Van Nostrand Reinhold; Người dịch: Thái Hoàng, Văn Đoàn, Nguyễn Thanh Nguyên; Hiệu đính Nguyễn Kim Chi
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1996
Mô tả vật lý 297tr. : minh họa ; 21cm.
Từ khóa tự do Cấu trúc
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Nội thất
Tác giả(bs) CN Reinhold, Van Nostrand
Tác giả(bs) CN Thái Hoàng
Tác giả(bs) CN Văn Đoàn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kim Chi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Nguyên
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(63): GT76281-343
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05957-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00120801
00211
004AE633FAA-E6FC-446A-BC2B-73E3AE14B4A8
005202308281115
008081223s1996 vm| vie
0091 0
020|c36000
039|a20230828111557|bthuydh|c20181017091051|dlinhnm|y20180306101008|zlinhnm
082 |a729|bCHI
100 |aChing, Francis D.K
245 |aThiết kế nội thất / |cFrancis D.K Ching, Van Nostrand Reinhold; Người dịch: Thái Hoàng, Văn Đoàn, Nguyễn Thanh Nguyên; Hiệu đính Nguyễn Kim Chi
260 |aH. : |bXây dựng, |c1996
300 |a297tr. : |bminh họa ; |c21cm.
653 |aCấu trúc
653 |aThiết kế
653 |aNội thất
700 |aReinhold, Van Nostrand
700 |aThái Hoàng
700 |aVăn Đoàn
700|aNguyễn Kim Chi
700|aNguyễn Thanh Nguyên
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(63): GT76281-343
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05957-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/thietkenoithatthumbimage.jpg
890|a66|b221|c1|d54
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05957 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 CHI Giáo trình 1
2 TK05958 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 CHI Giáo trình 2
3 TK05959 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 CHI Giáo trình 3
4 GT76281 Kho giáo trình - Tầng 5 729 CHI Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT76282 Kho giáo trình - Tầng 5 729 CHI Giáo trình 5 Hạn trả:05-10-2024
6 GT76283 Kho giáo trình - Tầng 5 729 CHI Giáo trình 6 Hạn trả:18-03-2024
7 GT76284 Kho giáo trình - Tầng 5 729 CHI Giáo trình 7 Hạn trả:11-01-2020
8 GT76285 Kho giáo trình - Tầng 5 729 CHI Giáo trình 8 Sách mất - Sách đền
9 GT76286 Kho giáo trình - Tầng 5 729 CHI Giáo trình 9 Sách mất - Sách đền
10 GT76287 Kho giáo trình - Tầng 5 729 CHI Giáo trình 10 Hạn trả:25-05-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI