DDC 526.9
Tác giả CN Phạm Văn Chuyên
Nhan đề Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa / PGS. TS. Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2003
Mô tả vật lý 173 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Trắc địa
Từ khóa tự do Bài tập trắc địa
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(338): GT11477-584, GT11595-824
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00449-51
00000000nam#a2200000ua#4500
001205
00211
00489F4A795-2D0C-429E-85C5-0BF55698AEB2
005201810170913
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c30,000
039|a20181017091355|bthuygt|c20181015160347|dhuongpt|y20160826090229|zthanhpm
041 |aVie
082 |a526.9|bPH - C
100 |aPhạm Văn Chuyên|cPGS. TS.
245 |aHướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa / |cPGS. TS. Phạm Văn Chuyên
260 |aH. : |bXây dựng, |c2003
300 |a173 tr. ; |c27 cm.
653 |aTrắc địa
653 |aBài tập trắc địa
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(338): GT11477-584, GT11595-824
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00449-51
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/huongdantraloicauhoivagiaibaitaptracdiathumbimage.jpg
890|a341|b722|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00449 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.9 PH - C Giáo trình 1
2 TK00450 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.9 PH - C Giáo trình 2
3 TK00451 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 526.9 PH - C Giáo trình 3
4 GT11477 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 4 Hạn trả:21-08-2021
5 GT11478 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 5 Hạn trả:12-09-2024
6 GT11479 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 6
7 GT11480 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 7
8 GT11481 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 8
9 GT11482 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 9 Hạn trả:19-06-2021
10 GT11483 Kho giáo trình - Tầng 5 526.9 PH - C Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI