DDC 516
Tác giả CN Nguyễn, Quang Cự
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2004
Mô tả vật lý 264 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do hình học họa hình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Dũng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(78): GT10503-46, GT79214-9, GT82760-76, GT86857-67
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00443-5
00000000nam#a2200000ua#4500
001203
00211
004F7E7924B-C0F2-4DE2-B586-D03C049E6A77
005202007071038
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |c42,000
039|a20200707103857|bthuydh|c20200703140119|dthuydh|y20160826085928|zthuydh
041 |aVie
082 |a516|bNG-C
100 |aNguyễn, Quang Cự
245 |aHướng dẫn giải bài tập hình học họa hình / |cNguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng (chủ biên)
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2004
300 |a264 tr. ; |c27 cm.
653 |aHình học
653 |ahình học họa hình
700|aNguyễn, Mạnh Dũng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(78): GT10503-46, GT79214-9, GT82760-76, GT86857-67
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00443-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/huongdangiaibthinhhochoahinh2004.jpgthumbimage.jpg
890|a81|b310|c1|d46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00443 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 516 NG - C Giáo trình 1
2 TK00444 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 516 NG - C Giáo trình 2
3 TK00445 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 516 NG - C Giáo trình 3
4 GT10503 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 4 Hạn trả:21-06-2024
5 GT10504 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 5
6 GT10505 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 6
7 GT10506 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 7 Hạn trả:08-03-2019
8 GT10507 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 8 Hạn trả:09-06-2018
9 GT10508 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 9
10 GT10509 Kho giáo trình - Tầng 5 516 NG - C Giáo trình 10 Hạn trả:15-05-2020
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI