DDC 330
Tác giả CN Đinh, Đăng Quang
Nhan đề Marketing của doanh nghiệp xây dựng / TS. Đinh Đăng Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 152 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(55): GT06684-738
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00341-3
00000000nam#a2200000ua#4500
001168
00211
00453A23A5E-EF2A-41A6-82A0-706ECEE9C7C6
005202009181416
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c24,000
039|a20200918141610|bthuydh|c20200918141533|dthuydh|y20160825144408|zthuydh
041 |aVie
082 |a330|bĐI-Q
100 |aĐinh, Đăng Quang|cTS.
245 |aMarketing của doanh nghiệp xây dựng / |cTS. Đinh Đăng Quang
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2001
300 |a152 tr. ; |c27 cm.
653 |aMarketing
653|aXây dựng
653|aDoanh nghiệp
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(55): GT06684-738
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00341-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/marketingthumbimage.jpg
890|a58|b192|c1|d26
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00341 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 330 ĐI - Q Giáo trình 1
2 TK00342 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 330 ĐI - Q Giáo trình 2
3 TK00343 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 330 ĐI - Q Giáo trình 3
4 GT06684 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 4
5 GT06685 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 5 Hạn trả:29-07-2023
6 GT06686 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 6 Hạn trả:13-01-2024
7 GT06687 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 7 Hạn trả:01-10-2022
8 GT06688 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 8 Hạn trả:25-12-2020
9 GT06689 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 9 Hạn trả:16-01-2023
10 GT06690 Kho giáo trình - Tầng 5 330 ĐI - Q Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI