DDC 624.17
Tác giả CN Trần Văn Liên
Nhan đề Phương pháp độ cứng động lực trong phân tích và chuẩn đoán kết cấu / PGS.TS Trần Văn Liên (chủ biên), GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 282tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú Chuyên khảo Sau Đại học
Phụ chú Cuốn sách là tập hợp một số kết quả nghiên cứu và giảng dạy sau đại học nhiều năm qua của các tác giả trong nhóm nghiên cứu về tính toán kết cấu theo phương pháp độ cứng động lực và ứng dụng vào đánh giá trạng thái kỹ thuật của kết cấu
Từ khóa tự do Kết cấu
Từ khóa tự do Hệ thanh
Từ khóa tự do Độ cứng động lực
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiến Khiêm
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(57): GT74022-48, GT80466-95
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05881-3
00000000nam#a2200000ua#4500
00116139
00211
004FF7CEEF0-5064-4B5B-B699-1151316A6DED
005201810170912
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048221638|c185000
039|a20181017091253|blinhnm|c20181015162620|dlinhnm|y20170821092501|zlinhnm
082 |a624.17|bTR-L
100 |aTrần Văn Liên|cPGS.TS|eChủ biên
245 |aPhương pháp độ cứng động lực trong phân tích và chuẩn đoán kết cấu / |cPGS.TS Trần Văn Liên (chủ biên), GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a282tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500|a Chuyên khảo Sau Đại học
500|aCuốn sách là tập hợp một số kết quả nghiên cứu và giảng dạy sau đại học nhiều năm qua của các tác giả trong nhóm nghiên cứu về tính toán kết cấu theo phương pháp độ cứng động lực và ứng dụng vào đánh giá trạng thái kỹ thuật của kết cấu
653 |aKết cấu
653 |aHệ thanh
653 |aĐộ cứng động lực
700 |aNguyễn Tiến Khiêm
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(57): GT74022-48, GT80466-95
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05881-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/phuongphapdocungdongluctrongphantichvachuandoankcthumbimage.jpg
890|a60|b4|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05881 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 TR-L Giáo trình 1
2 TK05882 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 TR-L Giáo trình 2
3 TK05883 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.17 TR-L Giáo trình 3
4 GT74022 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 TR-L Giáo trình 4
5 GT74023 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 TR-L Giáo trình 5
6 GT74024 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 TR-L Giáo trình 6
7 GT74025 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 TR-L Giáo trình 7
8 GT74026 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 TR-L Giáo trình 8
9 GT74027 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 TR-L Giáo trình 9
10 GT74028 Kho giáo trình - Tầng 5 624.17 TR-L Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI