DDC 338.5
Tác giả CN Đỗ Tất Lượng
Nhan đề Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế / TS. Đỗ Tất Lượng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2003
Mô tả vật lý 116tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Chi phí xây dựng
Từ khóa tự do Kết cấu xây dựng
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00303-5
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(296): GT40050-343, GT40402-3
00000000nam#a2200000ua#4500
001156
00211
0045C4F95D2-42FD-4FC9-A1F2-9E75EA94ECF3
005201810170913
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c20.000
039|a20181017091403|blinhnm|c20181015155523|dthuygt|y20160825141545|zlinhnm
082 |a338.5|bĐÔ-L
100 |aĐỗ Tất Lượng|cTiến sĩ
245 |aPhương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế / |cTS. Đỗ Tất Lượng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2003
300 |a116tr. ; |c27cm.
653 |aChi phí xây dựng
653 |aKết cấu xây dựng
653 |aVật liệu xây dựng
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00303-5
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(296): GT40050-343, GT40402-3
890|a299|b4|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00303 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 1
2 TK00304 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 2
3 TK00305 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 3
4 GT40050 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 4
5 GT40051 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 5
6 GT40052 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 6
7 GT40053 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 7
8 GT40054 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 8
9 GT40055 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 9
10 GT40056 Kho giáo trình - Tầng 5 338.5 ĐÔ-L Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI