DDC 330
Tác giả CN Trần, Văn Tấn
Nhan đề kinh tế đô thị và vùng / TS. Trần Văn Tấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 178 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Dự án quản lý đô thị ở Việt Nam
Từ khóa tự do kinh tế đô thị
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế vùng
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00300-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001155
0021
004FCD88F3D-FC60-4891-B1A5-36E5B9554C3C
005202009100757
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c30,000
039|a20200910075717|bthuydh|c20200910075701|dthuydh|y20160825141517|zthuydh
041 |aVie
082 |a330|bTR - T
100 |aTrần, Văn Tấn|cTS.|eChủ biên
245 |akinh tế đô thị và vùng / |cTS. Trần Văn Tấn
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2006
300 |a178 tr. ; |c27 cm.
500 |aDự án quản lý đô thị ở Việt Nam
653 |akinh tế đô thị
653|aKinh tế
653|aKinh tế vùng
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00300-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhso/kinhtedothivavung/kinhtedothivavung_01thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00300 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 330 TR - T Sách Tiếng Việt 1
2 TK00301 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 330 TR - T Sách Tiếng Việt 2
3 TK00302 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 330 TR - T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI