DDC 624.15
Tác giả CN Lê Đức Thắng
Nhan đề Nền và móng / Lê Đức Thắng (chủ biên), Bùi Anh Định, Phan Trường Phiệt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1998
Mô tả vật lý 343 tr. : minh họa ; 27 cm.
Từ khóa tự do Móng giếng chìm
Từ khóa tự do Công tác hố móng
Từ khóa tự do Móng cọc
Tác giả(bs) CN Bùi Anh Định
Tác giả(bs) CN Phan Trường Phiệt
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(311): GT28127-377, GT83750-809
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04267-9
00000000nam#a2200000ua#4500
0011473
00211
004AF82BD3E-1A3A-4701-958C-889F30C4B0E5
005202309131049
008160608s1998 vm vie
0091 0
020|c36000
039|a20230913104915|bthuydh|c20220321162815|dlinhnm|y20161006082511|zThuctap1
082 |a624.15|bLÊ-T
100 |aLê Đức Thắng |eChủ biên
245 |aNền và móng / |cLê Đức Thắng (chủ biên), Bùi Anh Định, Phan Trường Phiệt
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1998
300 |a343 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
653 |aMóng giếng chìm
653 |aCông tác hố móng
653 |aMóng cọc
700 |aBùi Anh Định
700|aPhan Trường Phiệt
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(311): GT28127-377, GT83750-809
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04267-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/nenvamongthumbimage.jpg
890|a314|b1193|c1|d213
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04267 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 LÊ-T Giáo trình 1
2 TK04268 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 LÊ-T Giáo trình 2
3 TK04269 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 LÊ-T Giáo trình 3
4 GT28127 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 4 Hạn trả:06-07-2023
5 GT28128 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 5 Sách mất - Sách đền
6 GT28129 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 6 Hạn trả:05-01-2024
7 GT28130 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 7 Hạn trả:08-06-2023
8 GT28131 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 8
9 GT28132 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 9 Sách mất - Sách đền
10 GT28133 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 LÊ-T Giáo trình 10 Hạn trả:18-07-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI