DDC 628
Tác giả CN Hoàng Văn Huệ
Nhan đề Thoát nước /. Tập 2, Xử lý nước thải / PGS.TS Hoàng Văn Huệ (chủ biên),PGS.TS Trần Đức Hạ; Hiệu đính: Phạm Văn Nhiếp.
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 575tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Nước thải đô thị
Từ khóa tự do Khử trùng nước thải
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(78): GT34780-1, GT47369-444
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04049-51
00000000nam#a2200000ua#4500
0011377
00211
00464BC5300-F62A-491C-B329-70449BC68425
005201810170909
008160608s2002 vm vie
0091 0
039|a20181017090607|bhuongpt|c20181015162903|dlinhnm|y20160930084605|zthuctap1
082 |a628|bHO-H (2)
100 |aHoàng Văn Huệ|cPGS,TS|echủ biên
245 |aThoát nước /. |nTập 2, |pXử lý nước thải / |cPGS.TS Hoàng Văn Huệ (chủ biên),PGS.TS Trần Đức Hạ; Hiệu đính: Phạm Văn Nhiếp.
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2002
300 |a575tr. ; |c27cm
653 |aNước thải đô thị
653 |aKhử trùng nước thải
653 |aXử lý nước thải
700 |aTrần Đức Hạ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(78): GT34780-1, GT47369-444
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04049-51
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/2016vetruoc/thoatnuoct2thumbimage.jpg
890|a81|b148|c1|d15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04049 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 HO-H (2) Giáo trình 1
2 TK04050 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 HO-H (2) Giáo trình 2
3 TK04051 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 HO-H (2) Giáo trình 3
4 GT34780 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HO-H (2) Giáo trình 80
5 GT47369 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HO-H (2) Giáo trình 4
6 GT47370 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HO-H (2) Giáo trình 5
7 GT47371 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HO-H (2) Giáo trình 6 Hạn trả:28-01-2023
8 GT47372 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HO-H (2) Giáo trình 7 Hạn trả:12-06-2023
9 GT47373 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HO-H (2) Giáo trình 8 Hạn trả:19-02-2024
10 GT47374 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HO-H (2) Giáo trình 9
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI