DDC 658.404
Tác giả CN Bùi, Mạnh Hùng
Nhan đề Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình / Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 231 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Dự án
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03944-6
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(29): GT51210-38
00000000nam#a2200000ua#4500
0011335
00211
004B98A3518-8667-46A6-8606-B67CA2A1B79A
005202101191411
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c41000
039|a20210119141151|bthuydh|c20181017092609|dthuctap1|y20160928150917|zthuydh
041 |aVie
082 |a658.404|bBU-H
100 |aBùi, Mạnh Hùng
245 |aQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình / |cBùi Mạnh Hùng
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a231 tr. ; |c27 cm.
653 |aQuản lý
653 |aXây dựng
653 |aDự án
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03944-6
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(29): GT51210-38
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/quanlyduanthumbimage.jpg
890|a32|b138|c1|d16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK03944 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 BU - H Sách Tiếng Việt 1
2 TK03945 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 BU - H Sách Tiếng Việt 2
3 TK03946 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 BU - H Sách Tiếng Việt 3
4 GT51210 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 BU - H Giáo trình 4 Hạn trả:19-09-2022
5 GT51211 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 BU - H Giáo trình 5 Hạn trả:04-01-2024
6 GT51212 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 BU - H Giáo trình 6
7 GT51213 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 BU - H Giáo trình 7 Hạn trả:23-05-2024
8 GT51214 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 BU - H Giáo trình 8
9 GT51215 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 BU - H Giáo trình 9 Hạn trả:25-05-2024
10 GT51216 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 BU - H Giáo trình 10 Hạn trả:06-01-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI