DDC 005.3
Tác giả CN Nguyễn Văn Nghiễm
Nhan đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access : Giáo trình / PGS.TS.GVCC Nguyễn Văn Nghiễm (chủ biên), KS. Lê Thị Hoàng Anh
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 323tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Access
Từ khóa tự do Tin học ứng dụng
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hoàng Anh
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00240-2
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(46): GT00763-88, GT01235-54
00000000nam#a2200000ua#4500
001121
00211
004EB909AC7-1A31-4081-A15B-E45D914924D0
005201810170902
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c147.000
039|a20181017090256|bthuygt|c20181015155301|dthuygt|y20160825093118|zlinhnm
082 |a005.3|bNG-N
100 |aNguyễn Văn Nghiễm|cPGS.TS.GVCC|eChủ biên
245 |aHệ quản trị cơ sở dữ liệu Access : |bGiáo trình / |cPGS.TS.GVCC Nguyễn Văn Nghiễm (chủ biên), KS. Lê Thị Hoàng Anh
260 |aH. : |bXây dựng, |c2013
300 |a323tr. ; |c24cm.
653 |aAccess
653 |aTin học ứng dụng
700 |aLê Thị Hoàng Anh
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00240-2
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(46): GT00763-88, GT01235-54
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/hequantridulieuthumbimage.jpg
890|a49|b53|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00240 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 NG-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK00241 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 NG-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK00242 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 NG-N Sách Tiếng Việt 3
4 GT00763 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 NG-N Giáo trình 4 Hạn trả:28-04-2023
5 GT00764 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 NG-N Giáo trình 5
6 GT00765 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 NG-N Giáo trình 6
7 GT00766 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 NG-N Giáo trình 7
8 GT00767 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 NG-N Giáo trình 8 Hạn trả:10-06-2023
9 GT00768 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 NG-N Giáo trình 9
10 GT00769 Kho giáo trình - Tầng 5 005.3 NG-N Giáo trình 10 Hạn trả:25-08-2023
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI