DDC 624.2
Tác giả CN Lê Đình Tâm
Nhan đề Cầu thép / GS.TS Lê Đình Tâm
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2003
Mô tả vật lý 355tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Cầu dầm thép
Từ khóa tự do Cầu giàn thép
Từ khóa tự do Thiết kế cầu thép
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(142): GT34670-779, GT34782-813
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03483-5
00000000nam#a2200000ua#4500
0011163
00211
004BA541438-20A5-4D72-84CC-2ECC4654A09D
005201810170929
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c50000
039|a20181017092645|bthuctap1|c20181015154929|dthuctap1|y20160926161712|zlinhnm
082 |a624.2|bLÊ-T
100 |aLê Đình Tâm|cGS.TS
245 |aCầu thép / |cGS.TS Lê Đình Tâm
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2003
300 |a355tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aCầu dầm thép
653 |aCầu giàn thép
653 |aThiết kế cầu thép
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(142): GT34670-779, GT34782-813
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03483-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/cauthepthumbimage.jpg
890|a145|b116|c1|d51
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK03483 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 LÊ-T Giáo trình 1
2 TK03484 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 LÊ-T Giáo trình 2
3 TK03485 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 LÊ-T Giáo trình 3
4 GT34670 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-T Giáo trình 4
5 GT34671 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-T Giáo trình 5 Sách mất - Sách đền
6 GT34672 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-T Giáo trình 6
7 GT34673 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-T Giáo trình 7
8 GT34674 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-T Giáo trình 8
9 GT34675 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-T Giáo trình 9
10 GT34676 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-T Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI