DDC 005.74
Tác giả CN Nguyễn, Kim Anh
Nhan đề Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu : Sách dành cho : sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Kim Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 294 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Trường Đại học Bách khoa hà Nội : khoa Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Mô hình dữ liệu
Từ khóa tự do cơ sở dữ liệu
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00230-2
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(25): GT00404-28
00000000nam#a2200000ua#4500
001116
0021
004C6F0B286-3198-4294-87FE-468658101E75
005202007071031
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c32,000
039|a20200707103123|bthuydh|c20200703135615|dthuydh|y20160825092022|zthuydh
041 |aVie
082 |a005.74|bNG-A
100 |aNguyễn, Kim Anh
245 |aNguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu : |bSách dành cho : sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / |cNguyễn Kim Anh
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2005
300 |a294 tr. ; |c24 cm.
500 |aTrường Đại học Bách khoa hà Nội : khoa Công nghệ thông tin
653 |aMô hình dữ liệu
653 |acơ sở dữ liệu
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00230-2
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(25): GT00404-28
890|a28|b30|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00230 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.74 NG - A Sách Tiếng Việt 1
2 TK00231 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.74 NG - A Sách Tiếng Việt 2
3 TK00232 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.74 NG - A Sách Tiếng Việt 3
4 GT00404 Kho giáo trình - Tầng 5 005.74 NG - A Giáo trình 4
5 GT00405 Kho giáo trình - Tầng 5 005.74 NG - A Giáo trình 5
6 GT00406 Kho giáo trình - Tầng 5 005.74 NG - A Giáo trình 6
7 GT00407 Kho giáo trình - Tầng 5 005.74 NG - A Giáo trình 7 Hạn trả:28-01-2023
8 GT00408 Kho giáo trình - Tầng 5 005.74 NG - A Giáo trình 8
9 GT00409 Kho giáo trình - Tầng 5 005.74 NG - A Giáo trình 9
10 GT00410 Kho giáo trình - Tầng 5 005.74 NG - A Giáo trình 10 Hạn trả:23-08-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI