DDC 625
Tác giả CN Nguyễn Khải
Nhan đề Quy hoạch giao thông đô thị / Nguyễn Khải
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996
Mô tả vật lý 140 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Quy hoạch đường
Từ khóa tự do Quy hoạch giao thông
Từ khóa tự do Giao thông đô thị
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03471-3
00000000nam#a2200000ua#4500
0011159
0021
0043AC43A64-2C1B-420C-BA77-F2F2CA0A426B
005201609261540
008160608s1996 vm vie
0091 0
020 |c17.500
039|y20160926154301|zhoadt
041 |aVie
082 |a625|bNG - K
100 |aNguyễn Khải
245 |aQuy hoạch giao thông đô thị / |cNguyễn Khải
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1996
300 |a140 tr. ; |c27 cm.
653 |aQuy hoạch đường
653 |aQuy hoạch giao thông
653 |aGiao thông đô thị
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03471-3
890|a3|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK03471 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.41 NG - K Sách Tiếng Việt 1
2 TK03472 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.41 NG - K Sách Tiếng Việt 2
3 TK03473 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.41 NG - K Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI