DDC 729.28
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Hiệu quả chiếu sáng và nghệ thuật kiến trúc/ PGS.TS Nguyễn Đức Thiềm, ThS Nguyễn Chí Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 138tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Thiết kế ánh sáng
Từ khóa tự do Công trình kiến trúc
Từ khóa tự do Nghệ thuật kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Chí Ngọc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(93): GT70045-137
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03425-7
00000000nam#a2200000ua#4500
0011139
00211
0040327D892-C856-4BC2-A73A-168501932597
005201810170925
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c90000
039|a20181017092256|bhuongpt|c20181015162328|dhuongpt|y20160926145539|zlinhnm
082 |a729.28|bNG-T
100 |aNguyễn Đức Thiềm|cPGS.TS
245 |aHiệu quả chiếu sáng và nghệ thuật kiến trúc/ |cPGS.TS Nguyễn Đức Thiềm, ThS Nguyễn Chí Ngọc
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2002
300 |a138tr. ; |c27cm.
653 |aThiết kế ánh sáng
653 |aCông trình kiến trúc
653|aNghệ thuật kiến trúc
700 |aNguyễn Chí Ngọc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(93): GT70045-137
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03425-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/hieuquachieusang&nghethuatkientruc_2002/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a96|b183|c1|d28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK03425 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.28 NG-T Giáo trình 1
2 TK03426 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.28 NG-T Giáo trình 2
3 TK03427 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729.28 NG-T Giáo trình 3
4 GT70045 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 NG-T Giáo trình 4
5 GT70046 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:26-06-2021
6 GT70047 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 NG-T Giáo trình 6
7 GT70048 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:03-08-2023
8 GT70049 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 NG-T Giáo trình 8
9 GT70050 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 NG-T Giáo trình 9
10 GT70051 Kho giáo trình - Tầng 5 729.28 NG-T Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI