DDC 720.47
Tác giả CN Phạm Ngọc Đăng
Nhan đề Nhiệt và khí hậu kiến trúc / TSKH. Phạm Ngọc Đăng, ThS, Phạm Hải Hà
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 328tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Cây xanh
Từ khóa tự do Kết cấu ngăn che
Từ khóa tự do Thiết kế cách nhiệt
Từ khóa tự do Thông gió tự nhiên
Từ khóa tự do Môi trường không khí
Tác giả(bs) CN Phạm Hải Hà
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(269): GT64339-604, GT65645-7
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03370-2
00000000nam#a2200000ua#4500
0011120
00211
0042B649F83-AA05-4FBD-B953-D7B47B8EC6B1
005201810170926
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c40000
039|a20181017092345|bhuongpt|c20181015162402|dhuongpt|y20160926115011|zlinhnm
082 |a720.47|bPH-Đ
100 |aPhạm Ngọc Đăng|cTSKH.
245 |aNhiệt và khí hậu kiến trúc / |cTSKH. Phạm Ngọc Đăng, ThS, Phạm Hải Hà
260 |aH. : |bXây dựng, |c2002
300 |a328tr. ; |c24cm.
653 |aCây xanh
653 |aKết cấu ngăn che
653 |aThiết kế cách nhiệt
653 |aThông gió tự nhiên
653 |aMôi trường không khí
700 |aPhạm Hải Hà
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(269): GT64339-604, GT65645-7
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03370-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/sachkientruc/nhietvakhihauktthumbimage.jpg
890|a272|b462|c1|d55
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK03370 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 PH-Đ Giáo trình 1
2 TK03371 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 PH-Đ Giáo trình 2
3 TK03372 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 PH-Đ Giáo trình 3
4 GT64339 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-Đ Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT64340 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-Đ Giáo trình 5
6 GT64341 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-Đ Giáo trình 6
7 GT64342 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-Đ Giáo trình 7
8 GT64343 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-Đ Giáo trình 8 Hạn trả:18-04-2019
9 GT64344 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-Đ Giáo trình 9 Hạn trả:21-06-2021
10 GT64345 Kho giáo trình - Tầng 5 720.47 PH-Đ Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI