DDC 005.3
Tác giả CN Dương Thanh Lượng
Nhan đề Giáo trình mô phỏng mạng lưới cấp nước bằng phần mềm EPANET / PGS.TS. Dương Thanh Lượng
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2008
Mô tả vật lý 201 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 144-200. - Thư mục: tr. 201
Tóm tắt Giới thiệu về phần mềm Epanet; hướng dẫn thực hành nhanh phần mềm Epanet để thực hiện phép phân tích thuỷ lực và chất lượng nước trong một mạng lưới cấp nước; cách Epanet mô hình hoá các đối tượng vật lý tạo thành hệ thống phân phối nước cũng như các thông số của nó; các tính chất chủ yếu của không gian làm việc của Epanet...
Từ khóa tự do Cấp nước
Từ khóa tự do Phần mềm Epanet
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00218-20
00000000nam#a2200000ua#4500
001109
00212
0043C0A76FC-C065-4321-A269-3255F957198D
005202204071554
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c45.000
039|a20220407155441|blinhnm|c20220406154226|dlinhnm|y20160825090832|zthanhpm
041 |aVie
082 |a005.3|bDƯ-L
100 |aDương Thanh Lượng
245 |aGiáo trình mô phỏng mạng lưới cấp nước bằng phần mềm EPANET / |cPGS.TS. Dương Thanh Lượng
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2008
300 |a201 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500|aPhụ lục: tr. 144-200. - Thư mục: tr. 201
520|aGiới thiệu về phần mềm Epanet; hướng dẫn thực hành nhanh phần mềm Epanet để thực hiện phép phân tích thuỷ lực và chất lượng nước trong một mạng lưới cấp nước; cách Epanet mô hình hoá các đối tượng vật lý tạo thành hệ thống phân phối nước cũng như các thông số của nó; các tính chất chủ yếu của không gian làm việc của Epanet...
653 |aCấp nước
653 |aPhần mềm Epanet
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00218-20
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhso/gtmophongmangluoicapnuoc/gtmophongmangluoicapnuocbangpmemepanet_01thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00218 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 DU - L Sách Tiếng Việt 1
2 TK00219 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 DU - L Sách Tiếng Việt 2
3 TK00220 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 DU - L Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI