DDC 624.15
Tác giả CN Nguyễn Văn Quảng
Nhan đề Nền và móng các công trình dân dụng - Công nghiệp / GS.TS. Nguyễn Văn Quảng, KS. Nguyễn Hữu Kháng, KS. Uông Đình Chất
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 390 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Gia cường móng
Từ khóa tự do Thiết kế móng
Từ khóa tự do Nền móng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Kháng
Tác giả(bs) CN Uông Đình Chất
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(94): GT28378-471
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03239-41
00000000nam#a2200000ua#4500
0011073
00211
004E6BA8883-0F74-4956-9AAC-C1963031F690
005201810170930
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c45000
039|a20181017092719|bthuctap1|c20181015154700|dthuctap1|y20160926085048|zhoadt
041 |aVie
082 |a624.15|bNG - Q
100 |aNguyễn Văn Quảng|cGS.TS
245 |aNền và móng các công trình dân dụng - Công nghiệp / |cGS.TS. Nguyễn Văn Quảng, KS. Nguyễn Hữu Kháng, KS. Uông Đình Chất
260 |aH. : |bXây dựng, |c2002
300 |a390 tr. ; |c27 cm.
653 |aGia cường móng
653 |aThiết kế móng
653 |aNền móng
700 |aNguyễn Hữu Kháng
700|aUông Đình Chất
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(94): GT28378-471
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03239-41
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/nenvamong đanungcongnghiepthumbimage.jpg
890|a97|b404|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK03239 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 NG - Q Giáo trình 1
2 TK03240 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 NG - Q Giáo trình 2
3 TK03241 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 NG - Q Giáo trình 3
4 GT28378 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 NG - Q Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT28379 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 NG - Q Giáo trình 5 Hạn trả:19-01-2024
6 GT28380 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 NG - Q Giáo trình 6 Sách mất - Sách đền
7 GT28381 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 NG - Q Giáo trình 7
8 GT28382 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 NG - Q Giáo trình 8 Hạn trả:05-01-2024
9 GT28383 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 NG - Q Giáo trình 9 Hạn trả:09-02-2017
10 GT28384 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 NG - Q Giáo trình 10 Hạn trả:16-01-2020
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI