DDC 627.2
Tác giả CN Đinh Quang Cường
Nhan đề Thiết kế công trình biển trọng lực bê tông / PGS.TS. Đinh Quang Cường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 144 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu sự phát triển của ngành xây dựng các công trình biển bê tông. Trình bày cấu tạo chung của công trình biển trọng lực bê tông. Xác định tải trọng, tính kết cấu, tính toán thiết kế các cấu kiện của kết cấu khối chân đế và nền móng công trình biển trọng lực bê tông
Từ khóa tự do Công trình biển
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Từ khóa tự do Kết cấu
Từ khóa tự do Tải trọng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT73684-730
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05872-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00110563
00211
004765D8CAC-B292-41DA-B551-A16EC4718429
005202205271443
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786048219901|c79000
039|a20220527144335|blinhnm|c20181017091015|dlinhnm|y20170407103646|zlinhnm
082 |a627.2|bĐI-C
100 |aĐinh Quang Cường
245 |aThiết kế công trình biển trọng lực bê tông / |cPGS.TS. Đinh Quang Cường
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2016
300 |a144 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520|aTìm hiểu sự phát triển của ngành xây dựng các công trình biển bê tông. Trình bày cấu tạo chung của công trình biển trọng lực bê tông. Xác định tải trọng, tính kết cấu, tính toán thiết kế các cấu kiện của kết cấu khối chân đế và nền móng công trình biển trọng lực bê tông
653 |aCông trình biển
653 |aBê tông cốt thép
653|aKết cấu
653|aTải trọng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT73684-730
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05872-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/thietkecongtrinhbientronglucbetong/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a50|b43|c2|d35
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05872 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 ĐI-C Giáo trình 1
2 TK05873 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 ĐI-C Giáo trình 2
3 TK05874 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 ĐI-C Giáo trình 3
4 GT73684 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 4
5 GT73685 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 5 Hạn trả:15-01-2018
6 GT73686 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 6
7 GT73687 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 7
8 GT73688 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 8
9 GT73689 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 9
10 GT73690 Kho giáo trình - Tầng 5 627.2 ĐI-C Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI