Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt/Sách tham khảo (Tất cả)
Trắc địa xây dựng 2 / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Đề cập những ứng dụng cơ bản của trắc địa và bản đồ cần thiết trong tất cả các giai đoạn khảo sát , thiết kế , thi công và sử dung công trình .

Trắc địa xây dựng 1 / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Giới thiệu một số vấn đề cốt lõi của Trắc địa và bản đồ cần thiết cho ngành xây dựng kiến trúc

254 bài tập trắc địa theo phương pháp luận / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Nội dung tài liệu gồm có: 254 bài tập trắc địa theo phương pháp tự luận có hướng dẫn cách giải; bài tập lớn trắc địa; một số đề thi trắc địa

Giáo trình đo đạc / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Nội dung tài liệu gồm có: Phần thứ nhất là dụng cụ đo đạc trắc địa hiện đại và tiên tiến của thế kỷ 21 như máy định vị toàn cầu GPS, máy toàn đạc điện tử, máy chiếu đứng thiên đỉnh laze. Phần thứ hai là đo đạc các yếu tố cơ bản của trắc địa như đo góc, đo dài, đo cao.

Đo đạc bản đồ / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Nội dung tài liệu gồm có: bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bình đồ địa hình, mặt cắt địa hình, trắc địa ảnh. Những vấn đề này cần thiết cho tất cả các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình

Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Công tác trắc địa, công tác thi công, biến dạng công trình là ba yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng.Vậy độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng là bao nhiêu sẽ là tối ưu nhất đối với công trình xây dựng ? Nó sẽ được xác định như thế nào? Tài liệu này sẽ giải quyết các câu hỏi đó

Nội thất & thiết kế nội thất. TKS. Phạm Đình Việt (chủ biên)Tập 2 / (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Đề cập những vấn đề có tính chuyên sâu trong trang trí nội thất cho các thể loại công trình như nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và một số thể loại khác như trang trí cho các sự kiện, phòng trưng bày

Sáng tạo hình tượng trong kiến trúc / GS.TS.KTS. Phạm Đình Việt, ThS.Gv. Nguyễn Thị Liễu (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:4)

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn làm tiền đề trong suy nghĩ, sáng tạo của sinh viên và các Kiến trúc sư khi sáng tác và phân tích sự chuyển tải hình tượng từ thiên nhiên, văn hóa, lịch sử vào công trình một cách hợp lý

Nội thất & thiết kế nội thất. KTS. Phạm Đình Việt (chủ biên)Tập 1 / (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)

Cung cấp những vấn đề cơ sở cho việc tổ chức không gian và trang trí nội thất, định nghĩa về Nội thất và Thiết kế Nội thất, tổ chức không gian, sự tương quan giữa kích thước con người và không gian, ánh sáng và mầu sắc, phong thủy trong trang trí nội thất, trình tự thiết kế

Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam: vai trò và khuyến nghị chính sách : sách chuyên khảo / TS. Đoàn Văn Bình (chủ biên) .... [et al.] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày lý luận chung về vai trò của bất động sản và thị trường bất động sản trong nền kinh tế. Thực trạng, một số khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI