DDC 624.18341
Nhan đề Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa / Ngô Thế Phong ( chủ biên );...[et.al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Khoa học kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 315 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Kết cấu
Từ khóa tự do Cốt thép
Tác giả(bs) TT Nguyễn, Lê Ninh
Tác giả(bs) TT Ngô, Thế Phong
Tác giả(bs) TT Lý, Trần Cường
Tác giả(bs) TT Trịnh, Kim Đạm
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(282): GT30440-721
00000000nam#a2200000ua#4500
0013457
0021
0047C013C59-F319-4655-AF03-43B2C01ED55F
005202101191129
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c39,500
039|a20210119112901|bthuydh|c20161121143727|dthuctap3|y20161114102412|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.18341|bKET
245 |aKết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa / |cNgô Thế Phong ( chủ biên );...[et.al.]
260 |aHà Nội. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2002
300 |a315 tr. ; |c24 cm.
653 |aBê tông
653 |aKết cấu
653 |aCốt thép
710|aNguyễn, Lê Ninh
710|aNgô, Thế Phong
710|aLý, Trần Cường
710|aTrịnh, Kim Đạm
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(282): GT30440-721
890|a282|b911|c1|d188
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT30550 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 111 Hạn trả:09-06-2023
2 GT30551 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 112
3 GT30552 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 113 Hạn trả:22-07-2023
4 GT30553 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 114 Hạn trả:10-06-2019
5 GT30554 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 115 Hạn trả:08-06-2023
6 GT30555 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 116 Hạn trả:09-06-2023
7 GT30556 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 117 Hạn trả:29-06-2023
8 GT30557 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 118 Sách mất - Sách đền
9 GT30558 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 119 Hạn trả:02-01-2020
10 GT30559 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183.41 KET Giáo trình 120
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI