DDC 354.34
Nhan đề Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam: vai trò và khuyến nghị chính sách : sách chuyên khảo / TS. Đoàn Văn Bình (chủ biên) .... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022
Mô tả vật lý 599 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về vai trò của bất động sản và thị trường bất động sản trong nền kinh tế. Thực trạng, một số khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Bất động sản
Thuật ngữ chủ đề Chính sách
Tên vùng địa lý Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đoàn, Văn Bình
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK07358-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00153901
00212
004197B1E43-FAE1-4078-988F-D65A591D11D1
005202401311612
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045780411|c600000
039|a20240131161206|blinhnm|y20240131161135|zlinhnm
082 |a354.34|bBÂT
245 |aBất động sản trong nền kinh tế Việt Nam: vai trò và khuyến nghị chính sách : |bsách chuyên khảo / |cTS. Đoàn Văn Bình (chủ biên) .... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia Sự thật, |c2022
300 |a599 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
520 |aTrình bày lý luận chung về vai trò của bất động sản và thị trường bất động sản trong nền kinh tế. Thực trạng, một số khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam
650|aBất động sản
650|aChính sách
651|aViệt Nam
700 |aĐoàn, Văn Bình
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK07358-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/29.1.240016thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07358 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 354.34 BÂT Sách Tiếng Việt 1
2 TK07359 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 354.34 BÂT Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI