DDC 333.73
Tác giả CN Đoàn, Văn Bình
Nhan đề Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam : = Guidebook for foreigners to buying, leasing, investing real estate in Vietnam / TS. Đoàn Văn Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023
Mô tả vật lý 389 tr. : minh họa màu ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục và phụ lục trong chính văn
Phụ chú Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Tóm tắt Trình bày những thông tin hữu ích cho người nước ngoài khi mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Hướng dẫn mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Bất động sản
Thuật ngữ chủ đề Người nước ngoài
Thuật ngữ chủ đề Thuê
Thuật ngữ chủ đề Mua bán
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK07356-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00153900
00212
0049EA28C2A-28AF-4247-B68B-AF654BB519C3
005202401311519
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a7986045786734|c899000
039|y20240131151931|zlinhnm
082 |a333.73|bĐO-B
100 |aĐoàn, Văn Bình
245 |aHướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam : |b= Guidebook for foreigners to buying, leasing, investing real estate in Vietnam / |cTS. Đoàn Văn Bình
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia Sự thật, |c2023
300 |a389 tr. : |bminh họa màu ; |c24 cm.
500 |aThư mục và phụ lục trong chính văn
500|aChính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
520 |aTrình bày những thông tin hữu ích cho người nước ngoài khi mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Hướng dẫn mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam
650|aBất động sản
650|aNgười nước ngoài
650|aThuê
650|aMua bán
651|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK07356-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/29.1.240014thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07356 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.73 ĐO-B Sách Tiếng Việt 1
2 TK07357 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 333.73 ĐO-B Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI