DDC 334.597
Tác giả CN Đoàn, Văn Bình
Nhan đề Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam / TS. Đoàn Văn Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư Pháp, 2022
Mô tả vật lý 311 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 283-293. - Thư mục: tr. 294-307
Tóm tắt Nghiên cứu lý luận về kinh doanh bất động sản du lịch và lý luận pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch. Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch. Đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch và nâng cao hiệu quả thi hành tại Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Bất động sản
Thuật ngữ chủ đề Du lịch
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK07354-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00153899
00212
004A542DDC5-C29B-4654-9AB3-75906C48292B
005202401311509
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020|a9786048127114|c166000
039|a20240131150928|blinhnm|y20240131150706|zlinhnm
082 |a334.597|bĐO-B
100 |aĐoàn, Văn Bình
245 |aPháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam / |cTS. Đoàn Văn Bình
260 |aHà Nội : |bTư Pháp, |c2022
300 |a311 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 283-293. - Thư mục: tr. 294-307
520 |aNghiên cứu lý luận về kinh doanh bất động sản du lịch và lý luận pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch. Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch. Đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch và nâng cao hiệu quả thi hành tại Việt Nam
650|aBất động sản
650|aDu lịch
650|aKinh doanh
650|aPháp luật
651|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK07354-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/29.1.240013thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07354 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 334.597 ĐO-B Sách Tiếng Việt 1
2 TK07355 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 334.597 ĐO-B Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI