DDC 005
Tác giả CN Martin, Robert C.
Nhan đề Clean agile : back to basics / Robert C. Martin
Thông tin xuất bản Boston : Pearson, 2020
Mô tả vật lý xxvi, 205 p. : ill. ; 24 cm.
Phụ chú Includes index
Tóm tắt If you want to understand what Agile is and how it came to be, this is the book for you."--Grady Booch "Bob's frustration colors every sentence of Clean Agile, but it's a justified frustration. What is in the world of Agile development is nothing compared to what could be. This book is Bob's perspective on what to focus on to get to that 'what could be.' And he's been there, so it's worth listening." -Kent Beck "It's good to read Uncle Bob's take on Agile. Whether just beginning, or a seasoned Agilista, you would do well to read this book.
Thuật ngữ chủ đề Agile software development
Thuật ngữ chủ đề Computer software Development
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02639
00000000nam#a2200000ui#4500
00153903
00222
0044AB5843C-E745-4782-BEA8-F708598A48B8
005202402010930
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9780135781869|c1652000
039|y20240201093024|zlinhnm
082 |a005|bMAR
100 |aMartin, Robert C.
245 |aClean agile : |bback to basics / |cRobert C. Martin
260 |aBoston : |bPearson, |c2020
300 |axxvi, 205 p. : |bill. ; |c24 cm.
500 |aIncludes index
520 |aIf you want to understand what Agile is and how it came to be, this is the book for you."--Grady Booch "Bob's frustration colors every sentence of Clean Agile, but it's a justified frustration. What is in the world of Agile development is nothing compared to what could be. This book is Bob's perspective on what to focus on to get to that 'what could be.' And he's been there, so it's worth listening." -Kent Beck "It's good to read Uncle Bob's take on Agile. Whether just beginning, or a seasoned Agilista, you would do well to read this book.
650|aAgile software development
650|aComputer software Development
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02639
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/29.1.240006thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02639 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005 MAR Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI