DDC 005
Tác giả CN Richards, Mark
Nhan đề Fundamentals of sofware architecture : an Engineering Approach / by Mark Richards, Neal Ford
Thông tin xuất bản Beijing : O'Reilly Media, 2020
Mô tả vật lý xvii, 400 p. : ill. ; 25 cm.
Phụ chú Includes index
Tóm tắt This book provides the first comprehensive overview of software architecture’s many aspects. Aspiring and existing architects alike will examine architectural characteristics, architectural patterns, component determination, diagramming and presenting architecture, evolutionary architecture, and many other topics.
Thuật ngữ chủ đề Sofware architecture
Tác giả(bs) CN Ford, Neal
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02633
00000000nam#a2200000u##4500
00153894
00222
0043C559A30-7DE4-4485-87C5-85A282E1AE4D
005202401301543
008240130s2020 xxu eng
0091 0
020 |a9781492043454|c3056000
039|a20240130154334|blinhnm|y20240130154223|zlinhnm
082 |a005|bRIC
100 |aRichards, Mark
245 |aFundamentals of sofware architecture : |ban Engineering Approach / |cby Mark Richards, Neal Ford
260 |aBeijing : |bO'Reilly Media, |c2020
300 |axvii, 400 p. : |bill. ; |c25 cm.
500 |aIncludes index
520 |aThis book provides the first comprehensive overview of software architecture’s many aspects. Aspiring and existing architects alike will examine architectural characteristics, architectural patterns, component determination, diagramming and presenting architecture, evolutionary architecture, and many other topics.
650|aSofware architecture
700 |aFord, Neal
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02633
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/29.1.240001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02633 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005 RIC Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI