DDC 005.4
Tác giả CN Matthew, Neil
Nhan đề Beginning Linux Programming / by Neil Matthew, Richard Stones
Lần xuất bản 4th edition
Thông tin xuất bản Indiana : Wiley Publishing, 2008
Mô tả vật lý xxx, 780 p. : ill. ; 25 cm.
Phụ chú Includes index
Tóm tắt The book introduces fundamental concepts beginning with the basics of writing Unix programs in C, and including material on basic system calls, file I/O, interprocess communication (for getting programs to work together), and shell programming. Parallel to this, the book introduces the toolkits and libraries for working with user interfaces, from simpler terminal mode applications to X and GTK+ for graphical user interfaces. Advanced topics are covered in detail such as processes, pipes, semaphores, socket programming, using MySQL, writing applications for the GNOME or the KDE desktop, writing device drivers, POSIX Threads, and kernel programming for the latest Linux Kernel
Thuật ngữ chủ đề Linux
Thuật ngữ chủ đề COMPUTERS Operating Systems Linux
Tác giả(bs) CN Stones, Richard
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02631
00000000nam#a2200000u##4500
00153892
00222
004655D2B0F-246B-4220-A56D-6DBD69061CCA
005202401301447
008240130s2008 xxu eng
0091 0
020 |a9780470147627|c1856000
039|y20240130144722|zlinhnm
082 |a005.4|bMAT
100 |aMatthew, Neil
245 |aBeginning Linux Programming / |cby Neil Matthew, Richard Stones
250 |a4th edition
260 |aIndiana : |bWiley Publishing, |c2008
300 |axxx, 780 p. : |bill. ; |c25 cm.
500 |aIncludes index
520 |aThe book introduces fundamental concepts beginning with the basics of writing Unix programs in C, and including material on basic system calls, file I/O, interprocess communication (for getting programs to work together), and shell programming. Parallel to this, the book introduces the toolkits and libraries for working with user interfaces, from simpler terminal mode applications to X and GTK+ for graphical user interfaces. Advanced topics are covered in detail such as processes, pipes, semaphores, socket programming, using MySQL, writing applications for the GNOME or the KDE desktop, writing device drivers, POSIX Threads, and kernel programming for the latest Linux Kernel
650|aLinux
650|aCOMPUTERS Operating Systems Linux
700 |aStones, Richard
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02631
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/29.1.240009thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02631 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.4 MAT Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI