DDC 005
Tác giả CN Coronel, Carlos
Nhan đề Database systems : Design, Implementation and Management / Carlos Coronel, Steven Morris
Thông tin xuất bản Boston : Cengage Learning, 2018
Mô tả vật lý xxv, 802 p. : color illustrations ; 29 cm.
Phụ chú Includes index
Thuật ngữ chủ đề Database design
Thuật ngữ chủ đề Database management
Tác giả(bs) CN Morris, Steven
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02629
00000000nam#a2200000u##4500
00153890
00222
0045A860DE3-483C-4C30-A55D-3D9B9DE9AF8B
005202401301049
008240130s2018 xxu eng
0091 0
020 |a9781337627900|c6685000
039|y20240130104859|zlinhnm
082 |a005|bCOR
100 |aCoronel, Carlos
245 |aDatabase systems : |bDesign, Implementation and Management / |cCarlos Coronel, Steven Morris
260 |aBoston : |bCengage Learning, |c2018
300 |axxv, 802 p. : |bcolor illustrations ; |c29 cm.
500 |aIncludes index
650|aDatabase design
650|aDatabase management
700 |aMorris, Steven
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02629
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/29.1.240011thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02629 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005 COR Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI