DDC 005.3
Tác giả CN Burnett, Scott
Nhan đề Microsoft office 365 for beginners : 9 in 1. The most comprehesive giude to become a pro in no time | Including Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, OneDrive, Outlook and Teams / Scott Burnett
Thông tin xuất bản Orlando : [Publisher not identified], 2022
Mô tả vật lý 458 p. : ill. ; 30 cm.
Tóm tắt With a practical and straightforward introduction to mastering the Microsoft suite, this comprehensive beginner-friendly guide reveals the expert tips and strategies you need to know to skyrocket your productivity and use Microsoft Office 365 like a pro
Thuật ngữ chủ đề Business Computer programs
Thuật ngữ chủ đề Microsoft office
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02628
00000000nam#a2200000u##4500
00153889
00222
00492E7804F-84C7-478C-83F0-ED3C9A0DB518
005202401301230
008240130s2022 xxu eng
0091 0
020 |a9798845825933|c1459000
039|a20240130123028|blinhnm|c20240130102339|dlinhnm|y20240130101242|zlinhnm
082 |a005.3|bBUR
100 |aBurnett, Scott
245 |aMicrosoft office 365 for beginners : |b9 in 1. The most comprehesive giude to become a pro in no time | Including Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, OneDrive, Outlook and Teams / |cScott Burnett
260 |aOrlando : |b[Publisher not identified], |c2022
300 |a458 p. : |bill. ; |c30 cm.
520|aWith a practical and straightforward introduction to mastering the Microsoft suite, this comprehensive beginner-friendly guide reveals the expert tips and strategies you need to know to skyrocket your productivity and use Microsoft Office 365 like a pro
650|aBusiness Computer programs
650|aMicrosoft office
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02628
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/29.1.240012thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02628 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 005.3 BUR Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI