DDC 808.042
Tác giả CN Craven, Miles
Nhan đề Pass the toeic test : introductory course / Miles Craven
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý x, 421 p. : phot., tab. ; 29 cm.
Tóm tắt Cung cấp các bài test giúp thí sinh nâng cao kiến thức ở phần nghe và đọc của bài thi toeic
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do TOEIC
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02613-5
00000000nam#a2200000u##4500
00153822
00222
004E9E84C24-9163-4FC8-A896-ABCDB3638621
005202311071129
008231107s2017 vm eng
0091 0
020 |c148000
039|y20231107112945|zlinhnm
082 |a808.042|bCRA
100 |aCraven, Miles
245 |aPass the toeic test : |bintroductory course / |cMiles Craven
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |ax, 421 p. : |bphot., tab. ; |c29 cm.
520 |aCung cấp các bài test giúp thí sinh nâng cao kiến thức ở phần nghe và đọc của bài thi toeic
650|aEnglish language
653 |aTOEIC
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02613-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/2.11.230007thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02613 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 CRA Sách Ngoại Văn 1
2 NV02614 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 CRA Sách Ngoại Văn 2
3 NV02615 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 CRA Sách Ngoại Văn 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI