DDC 808.042
Tác giả CN Craven, Miles
Nhan đề Pass the toeic test : intermediate course / Miles Craven
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý x, 436 p. : phot., tab ; 29 cm.
Tóm tắt Cung cấp các bài test giúp thí sinh nâng cao kiến thức ở phần nghe và đọc của bài thi toeic
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do TOEIC
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02610-2
00000000nam#a2200000u##4500
00153821
00222
0046E8809CB-438C-45DC-9365-7E96F956E6CC
005202311071130
008231107s2014 vm eng
0091 0
020 |c154000
039|a20231107113056|blinhnm|y20231107111027|zlinhnm
082 |a808.042|bCRA
100 |aCraven, Miles
245 |aPass the toeic test : |bintermediate course / |cMiles Craven
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2014
300 |ax, 436 p. : |bphot., tab ; |c29 cm.
520 |aCung cấp các bài test giúp thí sinh nâng cao kiến thức ở phần nghe và đọc của bài thi toeic
650|aEnglish language
653 |aTOEIC
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02610-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/2.11.230005thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02610 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 CRA Sách Ngoại Văn 1
2 NV02611 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 CRA Sách Ngoại Văn 2
3 NV02612 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 CRA Sách Ngoại Văn 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI