DDC 808.042
Tác giả CN Kim, Dae Kyun
Nhan đề New toeic. New toeic test preparation program practice tests / Season 2 : Kim Dae Kyun
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
Mô tả vật lý 214 p. : phot., tab. ; 29 cm. + 01 CD
Tóm tắt Cung cấp những câu hỏi đáp, cuộc hội thoại và cuộc nói chuyện ngắn, thí sinh có thể tham khảo và thực hành với bạn học của mình.
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do TOEIC
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02604-6
00000000nam#a2200000u##4500
00153819
00222
0041130093F-5149-4811-8459-92D964B089F9
005202311071043
008231107s2011 vm eng
0091 0
020 |c84000
039|a20231107104402|blinhnm|c20231107104236|dlinhnm|y20231107103914|zlinhnm
082 |a808.042|bKI-K (2)
100 |aKim, Dae Kyun
245 |aNew toeic. |nSeason 2 : |bNew toeic test preparation program practice tests / |cKim Dae Kyun
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2011
300 |a214 p. : |bphot., tab. ; |c29 cm. + 01 CD|e02 CD
520 |aCung cấp những câu hỏi đáp, cuộc hội thoại và cuộc nói chuyện ngắn, thí sinh có thể tham khảo và thực hành với bạn học của mình.
650|aEnglish language
653 |aTOEIC
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02604-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/2.11.230003thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02604 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 KI-K (2) Sách Ngoại Văn 1
2 NV02605 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 KI-K (2) Sách Ngoại Văn 2
3 NV02606 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 KI-K (2) Sách Ngoại Văn 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI