DDC 808.042
Tác giả CN Lougheed, Lin
Nhan đề Toeic : test of english for international communication / Lin Lougheed
Lần xuất bản 5th editon
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả vật lý ix, 639 p. : phot., tab. ; 26 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Barron's
Tóm tắt Cung cấp những bài test để luyện thi TOEIC - kỳ thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Quốc Tế ( Test of English for International Communication)
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do TOEIC
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02595-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00153816
00222
0049CC4D78A-73DA-4049-9C65-E5DA99FF2E81
005202311071000
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c188000
039|y20231107100012|zlinhnm
082 |a808.042|bLOU
100 |aLougheed, Lin
245 |aToeic : |btest of english for international communication / |cLin Lougheed
250 |a5th editon
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, |c2016
300 |aix, 639 p. : |bphot., tab. ; |c26 cm.
500 |aĐTTS ghi: Barron's
520 |aCung cấp những bài test để luyện thi TOEIC - kỳ thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Quốc Tế ( Test of English for International Communication)
650|aEnglish language
653 |aTOEIC
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02595-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/2.11.230013thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02595 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 1
2 NV02596 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 2
3 NV02597 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI