DDC 808.042
Tác giả CN Lougheed, Lin
Nhan đề Toeic : practice exams with audio CDs / Lin Lougheed
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả vật lý 411 p. : phot., tab. ; 26 cm. + 04 CD
Phụ chú Cung cấp những bài test để luyện thi TOEIC - kỳ thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Quốc Tế ( Test of English for International Communication)
Phụ chú ĐTTS ghi: Barron's
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do TOEIC
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02592-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00153805
00222
004E0EFC4EF-F3C1-45A5-A236-C8FE1034B1A2
005202311071003
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-58-5751-9|c212000
039|a20231107100320|blinhnm|c20231107100224|dlinhnm|y20231107093624|zlinhnm
082 |a808.042|bLOU
100 |aLougheed, Lin
245 |aToeic : |bpractice exams with audio CDs / |cLin Lougheed
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, |c2016
300 |a411 p. : |bphot., tab. ; |c26 cm. + 04 CD
500 |aCung cấp những bài test để luyện thi TOEIC - kỳ thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Quốc Tế ( Test of English for International Communication)
500|aĐTTS ghi: Barron's
650|aEnglish language
653 |aTOEIC
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02592-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/2.11.230010thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02592 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 1
2 NV02593 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 2
3 NV02594 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI