DDC 808.042
Tác giả CN Lougheed, Lin
Nhan đề Essential words for the toeic / Lin Lougheed
Lần xuất bản 6th edition
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023
Mô tả vật lý xx, 433 p. : phot., tab. ; 26 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Barron's The leader in test preparation
Phụ chú Include index
Tóm tắt Cung cấp những từ vựng cần thiết để luyện thi TOEIC - kỳ thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Quốc Tế ( Test of English for International Communication)
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do Vocabulary
Từ khóa tự do TOEIC
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02589-91
00000000nam#a2200000u##4500
00153803
00222
004D204F0FA-748E-4F7D-B39E-2621B5922311
005202311070922
008231107s2023 vm eng
0091 0
020 |a978-604-321-856-7|c238000
039|a20231107092243|blinhnm|c20231107092110|dlinhnm|y20231107091459|zlinhnm
082 |a808.042|bLOU
100 |aLougheed, Lin
245 |aEssential words for the toeic / |cLin Lougheed
250 |a6th edition
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2023
300 |axx, 433 p. : |bphot., tab. ; |c26 cm.
500 |aĐTTS ghi: Barron's The leader in test preparation
500|aInclude index
520 |aCung cấp những từ vựng cần thiết để luyện thi TOEIC - kỳ thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Quốc Tế ( Test of English for International Communication)
650|aEnglish language
653 |aVocabulary
653 |aTOEIC
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02589-91
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/2.11.230009thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02589 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 1
2 NV02590 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 2
3 NV02591 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI