DDC 808.042
Tác giả CN Lougheed, Lin
Nhan đề Toeic bridge test : test of english for internationnal communication / Lin Lougheed
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả vật lý 377 p. : ill. ; 26 cm. + 02 CD
Phụ chú Include index
Phụ chú ĐTTS ghi: Barron's
Tóm tắt Gồm các bài test thiết kế cho những chương trình học dành cho những học viên luyện thi TOEIC ở trình độ sơ cấp và trung cấp
Thuật ngữ chủ đề English language
Từ khóa tự do TOEIC
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02586-8
00000000nam#a2200000u##4500
00153787
00222
004345CAA87-498D-4A35-B896-8B57A42A410C
005202311070937
008231102s2016 vm eng
0091 0
020 |a978-604-58-5750-2|c156000
039|a20231107093804|blinhnm|c20231107092700|dlinhnm|y20231102164220|zlinhnm
082 |a808.042|bLOU
100 |aLougheed, Lin
245 |aToeic bridge test : |btest of english for internationnal communication / |cLin Lougheed
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2016
300 |a377 p. : |bill. ; |c26 cm. + 02 CD|e02 CD
500 |aInclude index
500|aĐTTS ghi: Barron's
520 |aGồm các bài test thiết kế cho những chương trình học dành cho những học viên luyện thi TOEIC ở trình độ sơ cấp và trung cấp
650|aEnglish language
653|aTOEIC
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02586-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 11/2.11.230014thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02586 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 1
2 NV02587 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 2
3 NV02588 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 808.042 LOU Sách Ngoại Văn 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI