DDC 690
Nhan đề Cast-in-place concrete construction : = Công nghệ thi công bê tông tại chỗ / PGS.TS. Hồ Ngọc Khoa ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 156 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt The textbook is designed to provide readers with the basic knowledge and skills necessary to design and construct concrete structures. It also includes several case studies to illustrate the application of the concepts presented in the textbook.
Môn học Đồ án kỹ thuật thi công 1
Môn học Đồ án kỹ thuật thi công
Tác giả(bs) CN Hồ, Ngọc Khoa
Tác giả(bs) CN Lê, Thái Hòa
Tác giả(bs) CN Phạm, Nguyễn Vân Phương
Tác giả(bs) CN Vũ, Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Vũ, Chí Công
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Đức
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Phương Loan
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT92093-139
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02625-7
00000000nam#a2200000u##4500
00153868
00221
004CA89C77F-43D8-4C42-A0A9-AB60A2F772AB
005202401101101
008240110s2023 vm eng
0091 0
020 |a978-604-82-7492-4|c119000
039|a20240110110151|blinhnm|y20240110110040|zlinhnm
082 |a690|bCAS
245 |aCast-in-place concrete construction : |b= Công nghệ thi công bê tông tại chỗ / |cPGS.TS. Hồ Ngọc Khoa ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a156 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aThe textbook is designed to provide readers with the basic knowledge and skills necessary to design and construct concrete structures. It also includes several case studies to illustrate the application of the concepts presented in the textbook.
690 |aĐồ án kỹ thuật thi công 1
690|aĐồ án kỹ thuật thi công
700 |aHồ, Ngọc Khoa
700 |aLê, Thái Hòa
700 |aPhạm, Nguyễn Vân Phương
700|aVũ, Anh Tuấn
700|aVũ, Chí Công
700|aLê, Hồng Hà
700|aNguyễn, Anh Đức
700|aLê, Thị Phương Loan
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT92093-139
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02625-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2024/10.1.240001thumbimage.jpg
890|a50|b49|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT92093 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 1 Hạn trả:14-06-2024
2 GT92094 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 2 Hạn trả:14-06-2024
3 GT92095 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 3 Hạn trả:14-06-2024
4 GT92096 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 4 Hạn trả:15-06-2024
5 GT92097 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 5 Hạn trả:15-06-2024
6 GT92098 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 6 Hạn trả:15-06-2024
7 GT92099 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 7 Hạn trả:14-06-2024
8 GT92100 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 8
9 GT92101 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 9 Hạn trả:14-06-2024
10 GT92102 Kho giáo trình - Tầng 5 690 CAS Giáo trình 10 Hạn trả:17-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI