DDC 624.15
Nhan đề Earthwork and piling construction : = Công tác đất và thi công cọc / PGS.TS. Trần Hồng Hải ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 123 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt The primary goal of this textbook is to equip readers with both basic and advanced knowledge and foster skills and logical thinking. It is designed to provide solutions for real-life construction and organization challenges involving earthwork and piling construction.
Thuật ngữ chủ đề Earthwork
Thuật ngữ chủ đề Piling construction
Môn học Đồ án tổ chức thi công
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Hà
Tác giả(bs) CN Trần, Hồng Hải
Tác giả(bs) CN Lê, Thái Hòa
Tác giả(bs) CN Vũ, Chí Công
Tác giả(bs) CN Hồ, Ngọc Khoa
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Phương Loan
Tác giả(bs) CN Phạm, Nguyễn Vân Phương
Tác giả(bs) CN Vương, Đỗ Tuấn Cường
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(37): GT92056-92
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV02622-4
00000000nam#a2200000u##4500
00153867
00221
0043C90F48A-5652-44EA-9079-03632E605C1C
005202401101038
008240110s2023 vm eng
0091 0
020 |a978-604-82-7491-7|c98000
039|a20240110103848|blinhnm|y20240110103629|zlinhnm
082 |a624.15|bEAR
245 |aEarthwork and piling construction : |b= Công tác đất và thi công cọc / |cPGS.TS. Trần Hồng Hải ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a123 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aThe primary goal of this textbook is to equip readers with both basic and advanced knowledge and foster skills and logical thinking. It is designed to provide solutions for real-life construction and organization challenges involving earthwork and piling construction.
650|aEarthwork
650|aPiling construction
690 |aĐồ án tổ chức thi công
700 |aLê, Hồng Hà
700 |aTrần, Hồng Hải
700 |aLê, Thái Hòa
700|aVũ, Chí Công
700|aHồ, Ngọc Khoa
700|aLê, Thị Phương Loan
700|aPhạm, Nguyễn Vân Phương
700|aVương, Đỗ Tuấn Cường
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(37): GT92056-92
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV02622-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2024/10.1.240002thumbimage.jpg
890|a40|b39|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT92056 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 1 Hạn trả:14-06-2024
2 GT92057 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 2 Hạn trả:14-06-2024
3 GT92059 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 4
4 GT92060 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 5 Hạn trả:14-06-2024
5 GT92061 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 6 Hạn trả:14-06-2024
6 GT92062 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 7 Hạn trả:14-06-2024
7 GT92063 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 8
8 GT92064 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 9 Hạn trả:17-08-2024
9 GT92065 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 10
10 GT92066 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 EAR Giáo trình 11 Hạn trả:17-08-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI