DDC 671
Nhan đề Metallic materials : An in troduction / Pham Dinh Sung ... [et al.]
Thông tin xuất bản Ha Noi : Construction Publishing House, 2021
Mô tả vật lý 164 p. : ill. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Solids
Từ khóa tự do Ionic bonding
Từ khóa tự do Metals
Tác giả(bs) CN Le, Hong Chuong
Tác giả(bs) CN Ngo, Thanh Long
Tác giả(bs) CN Pham, Dinh Sung
Tác giả(bs) CN Do, Van Nhat
Tác giả(bs) CN Nguyen, Quoc Dung
Tác giả(bs) CN Tong, Duc Nang
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(57): GT89279-335
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV01290-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00147028
00221
00479715CEB-9259-4184-909F-08335808E7C9
005202304210949
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048245675|c120000
039|a20230421095147|blinhnm|c20230421095126|dlinhnm|y20210714164737|zlinhnm
082 |a671|bMET
245 |aMetallic materials : |bAn in troduction / |cPham Dinh Sung ... [et al.]
260 |aHa Noi : |bConstruction Publishing House, |c2021
300 |a164 p. : |bill. ; |c27 cm.
653 |aSolids
653 |aIonic bonding
653 |aMetals
700 |aLe, Hong Chuong
700 |aNgo, Thanh Long
700 |aPham, Dinh Sung
700|aDo, Van Nhat
700|aNguyen, Quoc Dung
700|aTong, Duc Nang
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(57): GT89279-335
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV01290-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/matallicthumbimage.jpg
890|a60|b5|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV01291 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 671 MET Giáo trình 2
2 NV01292 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 671 MET Giáo trình 3
3 GT89279 Kho giáo trình - Tầng 5 671 MET Giáo trình 4
4 GT89280 Kho giáo trình - Tầng 5 671 MET Giáo trình 5
5 GT89281 Kho giáo trình - Tầng 5 671 MET Giáo trình 6
6 GT89282 Kho giáo trình - Tầng 5 671 MET Giáo trình 7
7 GT89283 Kho giáo trình - Tầng 5 671 MET Giáo trình 8
8 GT89284 Kho giáo trình - Tầng 5 671 MET Giáo trình 9
9 GT89285 Kho giáo trình - Tầng 5 671 MET Giáo trình 10
10 GT89286 Kho giáo trình - Tầng 5 671 MET Giáo trình 11
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI