DDC 720.284
Tác giả CN Trần Trí Thông
Nhan đề Hướng dẫn thực hành & thiết kế Revit Architecture 2022. Vật liệu nhẹ - Vật liệu xanh / Tập 1 : ThS.KTS. Trần Trí Thông
Nhan đề khác Hướng dẫn thực hành và thiết kế Revit Architecture 2022
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2021
Mô tả vật lý 240 tr. : minh họa màu ; 27 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Revit Architecture để tạo lập công trình công nghiệp bằng thép phần xây lắp cơ bản
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm Revit Architecture
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế kiến trúc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT91218-24
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07078-80
00000000nam#a2200000ui#4500
00152244
00212
004F797256F-A506-4A20-B812-469C9FAD12EC
005202211150914
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20221115091910|blinhnm|c20221115091757|dlinhnm|y20221115091637|zlinhnm
082 |a720.284|bTR-T (1)
100 |aTrần Trí Thông
245 |aHướng dẫn thực hành & thiết kế Revit Architecture 2022. |nTập 1 : |bVật liệu nhẹ - Vật liệu xanh / |cThS.KTS. Trần Trí Thông
246|aHướng dẫn thực hành và thiết kế Revit Architecture 2022
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bThanh Niên, |c2021
300 |a240 tr. : |bminh họa màu ; |c27 cm.
520 |aHướng dẫn cách sử dụng phần mềm Revit Architecture để tạo lập công trình công nghiệp bằng thép phần xây lắp cơ bản
650|aPhần mềm Revit Architecture
650|aThiết kế kiến trúc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT91218-24
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07078-80
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang11/huongpt0001thumbimage.jpg
890|a10|b15|c1|d12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07078 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 1
2 GT91219 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:13-06-2024
3 GT91220 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:23-03-2024
4 GT91221 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:08-01-2024
5 GT91222 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:20-04-2023
6 GT91223 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:08-09-2023
7 GT91224 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 10
8 TK07079 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 2
9 TK07080 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 3
10 GT91218 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 TR-T (1) Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:23-08-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI