DDC 510.7
Tác giả CN Doãn Tam Hòe
Nhan đề Bài giảng Toán học cao cấp. Tập 2, Logic - Tập hợp - Số - Đại số Boole - Quan hệ - Thuật toán - Phép đếm - Lý thuyết đồ thị - Ngôn ngữ hình thức và mã - Automat - Xác suất - Thống kê / Doãn Tam Hòe
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 248 tr. : minh họa màu ; 27 cm.
Phụ chú Thầy Doãn Tam Hòe tặng
Phụ chú Phụ lục: tr. 238-241
Thuật ngữ chủ đề Toán học cao cấp
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT90093-289
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07054-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00151083
00212
0042FA9C750-0601-4C45-9067-56A5CE743FE9
005202208290925
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049509025|c161000
039|a20220829092712|blinhnm|y20220810091817|zlinhnm
082 |a510.7|bDO-H
100 |aDoãn Tam Hòe
245 |aBài giảng Toán học cao cấp. |nTập 2, |pLogic - Tập hợp - Số - Đại số Boole - Quan hệ - Thuật toán - Phép đếm - Lý thuyết đồ thị - Ngôn ngữ hình thức và mã - Automat - Xác suất - Thống kê / |cDoãn Tam Hòe
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2019
300 |a248 tr. : |bminh họa màu ; |c27 cm.
500 |aThầy Doãn Tam Hòe tặng
500|aPhụ lục: tr. 238-241
650|aToán học cao cấp
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT90093-289
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07054-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/huong08.08.220004thumbimage.jpg
890|a200|b123|c1|d25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT90231 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 142
2 GT90130 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 41
3 GT90131 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 42
4 GT90132 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 43
5 GT90133 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 44
6 GT90134 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 45 Hạn trả:24-07-2023
7 GT90135 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 46
8 GT90136 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 47
9 GT90137 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 48
10 GT90138 Kho giáo trình - Tầng 5 510.7 DO-H Sách Tiếng Việt 49
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI