DDC 624.2
Tác giả CN Nguyễn Quốc Bảo
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế mố cầu bê tông chữ U theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 : Sách tham khảo / TS. Nguyễn Quốc Bảo, TS. Vũ Thái Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 156 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Giới thiệu chung về mố cầu thiết kế; các tải trọng tác dụng; tổ hợp nội lực và kiểm toán tường đỉnh, tường thân mố; tổ hợp nội lực và kiểm toán bệ mố; tổ hợp nội lực và kiểm toán tường cánh mố; kiểm toán cọc khoan nhồi
Thuật ngữ chủ đề Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Cầu bê tông cốt thép chữ U
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế mố cầu
Tác giả(bs) CN Vũ Thái Sơn
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT90030-56
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07047-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00151018
00212
004334F4A94-A941-405D-8644-56145BBAC9C6
005202208081547
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048261504|c98000
039|a20220808154918|blinhnm|c20220808154828|dlinhnm|y20220808154733|zlinhnm
082 |a624.2|bNG-B
100 |aNguyễn Quốc Bảo
245 |aHướng dẫn thiết kế mố cầu bê tông chữ U theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 : |bSách tham khảo / |cTS. Nguyễn Quốc Bảo, TS. Vũ Thái Sơn
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a156 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520 |aGiới thiệu chung về mố cầu thiết kế; các tải trọng tác dụng; tổ hợp nội lực và kiểm toán tường đỉnh, tường thân mố; tổ hợp nội lực và kiểm toán bệ mố; tổ hợp nội lực và kiểm toán tường cánh mố; kiểm toán cọc khoan nhồi
650|aTiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
650|aCầu bê tông cốt thép chữ U
650|aThiết kế mố cầu
700 |aVũ Thái Sơn
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT90030-56
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07047-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/huong08.08.220002thumbimage.jpg
890|a30|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT90031 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 2
2 GT90055 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 25
3 GT90033 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 4
4 GT90032 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 3
5 GT90034 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 5
6 GT90037 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 7
7 GT90048 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 18 Hạn trả:03-06-2024
8 GT90049 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 19 Hạn trả:03-06-2024
9 GT90050 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 20 Hạn trả:03-06-2024
10 GT90051 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 NG-B Sách Tiếng Việt 21 Hạn trả:03-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI