DDC 344.07
Nhan đề Hệ thống văn bản về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2021
Mô tả vật lý 608 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh Tra. - Lưu hành nội bộ
Tóm tắt Giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành từ năm 2018 đến nay về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, viện dẫn...
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Thanh Tra
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06981-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00149113
00212
004425F9CDA-3FE6-4B22-8DC4-B070563B368E
005202203171056
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043541083
039|a20220317105657|blinhnm|y20220317105607|zlinhnm
082 |a344.07|bHÊ-T
245 |aHệ thống văn bản về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2021
300 |a608 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh Tra. - Lưu hành nội bộ
520 |aGiới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành từ năm 2018 đến nay về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, viện dẫn...
653 |aGiáo dục
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aThanh Tra
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06981-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong16.03.220001thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06981 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344.07 HÊ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06982 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344.07 HÊ-T Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI