DDC 335.423
Nhan đề Tài liệu Hướng dẫn học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn Thị Minh Nguyệt ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2020
Mô tả vật lý 208 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Lý luận Chính trị. - Lưu hành nội bộ
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH, vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên CHXH
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn
Môn học Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Tác giả(bs) CN Vũ Quỳnh Lê
Tác giả(bs) CN Hoàng Trung Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(26): GT89733-58
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06975-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00149088
00212
00487A668D1-D79D-4727-ACD9-772C22E57C1A
005202205091042
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045756522
039|a20220509104253|blinhnm|c20220317085151|dlinhnm|y20220315161340|zlinhnm
082 |a335.423|bTAI
245 |aTài liệu Hướng dẫn học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học / |cNguyễn Thị Minh Nguyệt ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2020
300 |a208 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Lý luận Chính trị. - Lưu hành nội bộ
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH, vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên CHXH
653 |aChủ nghĩa Xã hội Khoa học
653 |aTài liệu hướng dẫn
690 |aChủ nghĩa Xã hội Khoa học
700 |aNguyễn Thị Minh Nguyệt
700|aVũ Quỳnh Lê
700|aHoàng Trung Dũng
700|aNguyễn Thị Hảo
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(26): GT89733-58
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06975-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong16.03.220003thumbimage.jpg
890|a29|b133|c1|d57
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06975 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 1
2 TK06976 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 2
3 TK06977 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 3
4 GT89733 Kho giáo trình - Tầng 5 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:08-08-2024
5 GT89734 Kho giáo trình - Tầng 5 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:28-08-2023
6 GT89735 Kho giáo trình - Tầng 5 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:05-09-2024
7 GT89736 Kho giáo trình - Tầng 5 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:21-11-2022
8 GT89737 Kho giáo trình - Tầng 5 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:22-06-2024
9 GT89738 Kho giáo trình - Tầng 5 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:20-05-2024
10 GT89739 Kho giáo trình - Tầng 5 335.423 TAI Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:15-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI