DDC 324.259
Nhan đề Tổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019, giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý 287 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Phụ chú Thư mục: tr. 281-283
Tóm tắt Tổng quan tình hình thanh niên Việt Nam giai đoạn 2014-2019; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phong trào
Từ khóa tự do Thanh niên
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06972
00000000nam#a2200000ui#4500
00149086
00212
004A715B509-9BDD-4E50-A90C-DE988D03B608
005202203151552
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049858482
039|y20220315155221|zlinhnm
082 |a324.259|bTON
245 |aTổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019, giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2020
300 |a287 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
500|aThư mục: tr. 281-283
520 |aTổng quan tình hình thanh niên Việt Nam giai đoạn 2014-2019; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024
653 |aViệt Nam
653 |aPhong trào
653 |aThanh niên
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06972
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0066thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06972 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.259 TON Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI