DDC 324.2597
Nhan đề Các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên / TS. Nguyễn Ngọc Lương (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý 246 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Phụ chú Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt Gồm các bài giảng lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; người tổ chức, Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đoàn viên
Từ khóa tự do Lý luận chính trị
Từ khóa tự do Bài giảng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Lương
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06971
00000000nam#a2200000ui#4500
00149085
00212
004229DF1FA-FFCA-4A2E-8975-62BDEB12AA63
005202203151548
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220315154836|blinhnm|y20220315154720|zlinhnm
082 |a324.2597|bCAC
245 |aCác bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên / |cTS. Nguyễn Ngọc Lương (chủ biên) ... [et al.]
260|aHà Nội : |bThanh niên, |c2020
300 |a246 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
500|aThư mục cuối mỗi bài
520 |aGồm các bài giảng lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; người tổ chức, Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
653 |aViệt Nam
653 |aĐoàn viên
653 |aLý luận chính trị
653|aBài giảng
700 |aNguyễn Ngọc Lương
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06971
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0065thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06971 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2597 CAC Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI