DDC 158.1
Tác giả CN Ngô Tín
Nhan đề Tuổi trẻ những điều nên làm / Ngô Tín biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý 274 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Chia sẻ những kinh nghiệm sống quý giá để thực hiện chúng khi còn trẻ tuổi nhằm dẫn tới thành công như: Thận trọng lựa chọn nghề nghiệp, biết quý trọng thời gian, coi trọng sự nghiệp, biết giá trị của đồng tiền, tránh xa cờ bạc, học cách để có đường lui, nên biết cách đối mặt với thực tế, nên học cách lễ độ, bình tĩnh trước tin đồn và học cách từ chối người khác một cách nghệ thuật...
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Tâm lý học
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06970
00000000nam#a2200000ui#4500
00149084
00212
0044FCE54EB-E350-49E8-BE6C-4AD1562CEA5C
005202203151541
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049858444
039|a20220315154139|blinhnm|y20220315154050|zlinhnm
082 |a158.1|bNG-T
100 |aNgô Tín
245 |aTuổi trẻ những điều nên làm / |cNgô Tín biên soạn
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2019
300 |a274 tr. ; |c21 cm.
520 |aChia sẻ những kinh nghiệm sống quý giá để thực hiện chúng khi còn trẻ tuổi nhằm dẫn tới thành công như: Thận trọng lựa chọn nghề nghiệp, biết quý trọng thời gian, coi trọng sự nghiệp, biết giá trị của đồng tiền, tránh xa cờ bạc, học cách để có đường lui, nên biết cách đối mặt với thực tế, nên học cách lễ độ, bình tĩnh trước tin đồn và học cách từ chối người khác một cách nghệ thuật...
653 |aCuộc sống
653 |aThành công
653 |aTâm lý học
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06970
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0064thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06970 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 158.1 NG-T Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI